Lublin, dn. 27 marca 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Skłodowskiej 40
              20-029 Lublin

Prez.Adm.241.1.2018

 

 

INFORMACJA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie firmie:

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 WarszawaDokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu