Dnia 21.11.2017 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/5/17

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) uprzejmie informuję,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę
na „Świadczenie usług w zakresie sprzątania WSA w Lublinie”, została wybrana oferta

złożona przez firmę:

 

PUH PERFEKT M. Kułaga K. Lewandowska Sp. j.

ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

lp.

Wykonawca

Suma pkt

1

CLEAR HOUSE Usługi Sprzątania Katarzyna Skowronek
ul. Nałkowskich 114, 20-470 Lublin

70,97

2

PUH PERFEKT M. Kułaga K. Lewandowska Sp. j.
ul. Inżynierska 5 20-484 Lublin

100,00

3

EKO-BLASK W. Kot R. Dziwina Sp. j.
ul. Koncertowa 7/215 20-843 Lublin

81,45

Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu