Patrz Akty prawne->Od 1.06.2017 r. - zmiany w KPA i Ppsa
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu