Oświadczenia majątkowe sędziów WSA w Lublinie

Oświadczenie majątkowe - sędzia Wiesława Achrymowicz

Oświadczenie majątkowe - sędzia Halina Chitrosz-Roicka

Oświadczenie majątkowe - sędzia Joanna Cylc-Malec

Oświadczenie majątkowe - sędzia Jacek Czaja

Oświadczenie majątkowe - sędzia Krystyna Czajecka-Szpringer

Oświadczenie majątkowe - sędzia Jerzy Drwal

Oświadczenie majątkowe - sędzia Jerzy Dudek

Oświadczenie majątkowe - sędzia Witold Falczyński

Oświadczenie majątkowe - sędzia Małgorzata Fita

Oświadczenie majątkowe - sędzia Robert Hałabis

Oświadczenie majątkowe - sędzia Ewa Ibrom

Oświadczenie majątkowe - sędzia Monika Kazubińska-Kręcisz

Oświadczenie majątkowe - sędzia Ewa Kowalczyk

Oświadczenie majątkowe - sędzia Marta Laskowska-Pietrzak

Oświadczenie majątkowe - sędzia Jerzy Marcinowski

Oświadczenie majątkowe - sędzia Andrzej Niezgoda

Oświadczenie majątkowe - sędzia Jadwiga Pastusiak

Oświadczenie majątkowe - sędzia Grażyna Pawlos-Janusz

Oświadczenie majątkowe - sędzia Iwona Tchórzewska

Oświadczenie majątkowe - sędzia Grzegorz Wałejko

Oświadczenie majątkowe - sędzia Maria Wieczorek-Zalewska

Oświadczenie majątkowe - sędzia Bogusław Wiśniewski

Oświadczenie majątkowe - sędzia Marek Zalewski

Oświadczenie majątkowe - sędziego Danuty Małysz – Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przekazano do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066)

Oświadczenie majątkowe - sędziego Grzegorza Grymuzy – uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu