Lublin, dn. 30 marca 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Skłodowskiej 40
              20-029 Lublin

Nr Prez/Adm – 242/3/17

 

 

INFORMACJA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie firmie:

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu