Dnia 10.03.2017 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/3/17

WYKONAWCY

zainteresowani udziałem

w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie”

 

W zawiązku z otrzymaniem pytania do SIWZ, Zamawiający  na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej pzp.  przekazuje jego treść wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie:

Dotyczy SIWZ pkt 10.1. i 10.2. oraz Załącznika nr 4 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia umowy pkt 4.1. i 4.2.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek. W definicji usługi pocztowej (art. 2 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe) nie mieści się doręczenie przesyłek - opłaconych przez nadawców i nadchodzących do Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający określa wczesnoporanne godziny doręczenia, które nie uwzględniają procesów pocztowych zachodzących przed fazą doręczenia, jak np. przewóz do placówki oddawczej, rozdział materiału na rejony doręczeń, uzupełnienie odpowiedniej dokumentacji, etc. oraz samej fazy doręczenia do siedziby Zamawiającego, która będzie wynikała z obsługi rejonu doręczeń dla danej lokalizacji. Każde ponadstandardowe wymaganie dot. godzin doręczania korespondencji do Zamawiającego powoduje konieczność dostosowania całej sieci logistycznej danego operatora poprzez zmiany logistyczno-organizacyjne, co niejednokrotnie może być niemożliwe. Przepisy Prawa pocztowego obligują Wykonawcę do świadczenia usług pocztowych w sposób jednolity na porównywalnych warunkach.

Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę wnosimy o zmianę godzin doręczenia - od 7.30 do godz. 10.

 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt 10.1 i 10.2 SIWZ oraz pkt 4.1 i 4.2 Załącznika nr 4 do SIWZ
.

 

 

                                                                            ………………………………….Informacja o modyfikacji w formacie PDFInformacje o artykule
Historia zmian artykułu