Lublin, dnia 07.03.2017 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm242/3/17

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: zamówienia na świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie”.

 

 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmienia treść załącznika
nr 3 do SIWZ. Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.Informacja o modyfikacji w formacie PDF
Nowy załącznik nr 3 do SIWZ w formacie PDF
Spakowany nowy załącznik nr 3 do SIWZ w formacie MS OfficeInformacje o artykule
Historia zmian artykułu