Lublin, dnia 16.12.2016 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/4/16

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  ORAZ  O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie informuje, iż unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2016 r.

 

UZASADNIENIE

Dnia 16.12.2016 r. Zamawiający powziął informację, że w przypadku oferty firmy Pomarex Andrzej Pomarański oraz Corrado Konrad Burczyński omyłkowo zostały wzięte do obliczenia kosztu wydruku w kryterium oceny ofert – parametry funkcjonalne, ceny netto z załącznika nr 1 do SIWZ zamiast ceny brutto. Zamawiający dokonał obliczeń z zastosowaniem poprawnych danych i ponowie ocenił oferty. W wyniku powtórnej czynności oceny ofert na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę drukarek i tonerów dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie”, została wybrana oferta złożona przez firmę:

CORRADO Konrad Burczyński

ul. Skautów 11B, 20-055 Lublin

Cena: 73.098,90 zł.

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Pf 40%

lp.

Wykonawca

Gwarancja 12-36 m-cy

Gwarancja 37-60 m-cy

Koszt wydruku

Cena 60%

Pf 40%

Suma pkt

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. j. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom

20

40

40

43,65

40,00

83,65

2

SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3

Copy.Net.pl Piotr Sójka ul. Cypryjska 70/U2 02-761 Warszawa

20

40

0

55,03

24,00

79,03

4

PPHU SMK Radosław Skiba ul. Wędkarska 2B lok. C1 04-869 Warszawa

20

40

10

46,68

28,00

74,68

5

RESET-PC Kondratowicz-Kucewicz A. Zams Sp. j. ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin

20

40

30

41,49

36,00

77,49

6

POMAREX Andrzej Pomarański ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

20

40

0

58,93

24,00

82,93

7

CORRADO Konrad Burczyński Ul. Skautów 11B 20-055 Lublin

20

40

20

60,00

32,00

92,00

Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu