OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W dniu 23.11.2016 r. do zamawiającego w trybie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp, wpłynęło pismo o ponowne zbadanie ofert i odrzucenie oferty SUNTAR Sp. z o.o. jako niezgodnej z treścią specyfikacji. Zgodnie z art. 181 ust. 2 pzp Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty, przeprowadził postępowanie wyjaśniające i dokonał ponownej oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pzp uprzejmie informuję,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę drukarek i tonerów dla Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie”
, została wybrana oferta złożona przez firmę:

 

CORRADO Konrad Burczyński

ul. Skautów 11B, 20-055 Lublin

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

Pf 40%

 

 

 

lp.

Wykonawca

Gwarancja 12-36 m-cy

Gwarancja 37-60 m-cy

Koszt wydruku

Cena 60%

Pf 40%

Suma pkt

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. j. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom

20

40

40

43,65

40,00

83,65

2

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3

Copy.Net.pl Piotr Sójka

ul. Cypryjska 70/U2 02-761 Warszawa

20

40

0

55,03

24,00

79,03

4

PPHU SMK Radosław Skiba

ul. Wędkarska 2B lok. C1 04-869 Warszawa

20

40

0

46,68

24,00

70,68

5

RESET-PC Kondratowicz-Kucewicz A. Zams Sp. j.

ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin

20

40

20

41,49

32,00

73,49

6

POMAREX Andrzej Pomarański

 ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

20

40

10

58,93

28,00

86,93

7

CORRADO Konrad Burczyński

ul. Skautów 11B 20-055 Lublin

20

40

30

60,00

36,00

96,00

 

Ogłoszenie w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu