Dnia 02.11.2016 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/5/16

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę
na dostawę materiałów biurowych dla  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, została wybrana oferta złożona przez firmę:

 

Agencja Handlowo Usługowa Widok Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 5 20-704 Lublin

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

lp.

Wykonawca

Suma pkt

1

EUROBIURO Sp. z o.o.
ul. Diamentowa 4 20-447 Lublin

91,63

2

Przedsiębiorstwo Annex Sp. z o.o.
ul. Rynek 10 23-235 Annopol

-----

3

Agencja Handlowo-Usługowa
WIDOK Sp. z o.o.
ul. Wojciechowska 5 20-704 Lublin

100,00

Dokument w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu