Lublin, dnia 25.11.2016 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/7/16

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.)

 

1.        Przedmiotem  zamówienia jest wykonywanie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zlokalizowanego przy ul. M.C Skłodowskiej 40 – zwanego obiektem chronionym, w sposób określony w projekcie umowy, w instrukcji ochrony oraz w procedurze działania grupy interwencyjnej.

2.        Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

biuro podawcze, w godzinach 7.15-15.15

3.        Termin składania ofert upływa w dniu 05 grudnia 2016 r. o godzinie 09.00

4.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 grudnia 2016 r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiającego, sala nr 215.

           

 

 

 

 

 

                                                         ………………………………….

Ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF
SIWZ w formacie PDF
spakowana SIWZ w formacie DOCXInformacje o artykule
Historia zmian artykułu