Nr Prez/Adm-242/4/16

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę drukarek i tonerów dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie”, została wybrana oferta złożona przez firmę:

 

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

 

Pf 40%

 

 

 

lp.

Wykonawca

Gwarancja 12-36 m-cy

Gwarancja 37-60 m-cy

Koszt wydruku

Cena 60%

Pf 40%

Suma pkt

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. j. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom

20

40

40

27,54

40,00

67,54

2

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów

20

40

30

60,00

36,00

96,00

3

Copy.Net.pl Piotr Sójka

ul. Cypryjska 70/U2 02-761 Warszawa

20

40

0

34,72

24,00

58,72

4

PPHU SMK Radosław Skiba

ul. Wędkarska 2B lok. C1 04-869 Warszawa

20

40

0

29,46

24,00

53,46

5

RESET-PC Kondratowicz-Kucewicz A. Zams Sp. j. ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin

20

40

10

26,18

28,00

54,18

6

POMAREX Andrzej Pomarański

ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

20

40

0

37,18

24,00

61,18

7

CORRADO Konrad Burczyński

ul. Skautów 11B 20-055 Lublin

20

40

20

37,86

32,00

69,86

 

Ogłoszenie w formacie PDF


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu