Lublin, dnia 07.11.2016 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/3/16

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie”
, została wybrana oferta złożona przez firmę:

 

MX Solution Sp. z o.o.

Al. Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

lp.

Wykonawca

Cena 60%

Pf 40%

Suma pkt

1

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów

59,02

40,00

99,02

2

ALLTECH Sp. j. Zdzisław Pająk Artur Pająk

 ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

Oferta odrzucona

3

ALTBIT Sp. z o.o.

ul. Cicha 17, 05-500 Nowa Iwiczna

Wykonawca wykluczony, oferta uznana za odrzuconą

4

MX Solution Sp. z o.o.

Al. Poprzeczna 82, 51-167 Wrocław

60,00

40,00

100,00

5

POMAREX Andrzej Pomarański

ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

59,30

40,00

99,30

6

GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 13/1, 64-410 Zielona Góra

56,59

40,00

96,59
Ogłoszenie o wyborze w formacie PDFInformacje o artykule
Historia zmian artykułu