Wojewódzki Sąd Administracyjny
                w Lublinie
       ul. M.C. Skłodowskiej 40
              20-029 Lublin

Lublin, dn. 31 października 2016 r.

Nr Prez/Adm – 242/4/16

INFORMACJA

Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę drukarek i tonerów dla WSA w Lublinie”, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofert.

1) Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i która wynosi 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

2) W wyznaczonym terminie do dnia 31 października 2016 r. do godz. 08:30 wpłynęło 7 ofert.

 

lp.

Wykonawca

Cena oferty brutto

1

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. j.

ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom

100.478,70

2

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b 33-100 Tarnów

46.125,00

3

Copy.Net.pl Piotr Sójka

ul. Cypryjska 70/U2 02-761 Warszawa

79.704,00

4

PPHU SMK Radosław Skiba

ul. Wędkarska 2B lok. C1 04-869 Warszawa

93.951,46

5

RESET-PC Kondratowicz-Kucewicz A. Zams Sp. j.

Ul. Ochotnicza 6 20-012 Lublin

105.718,50

6

POMAREX Andrzej Pomarański

ul. Nadbystrzycka 11 20-618 Lublin

74.427,30

7

CORRADO Konrad Burczyński

Ul. Skautów 11B 20-055 Lublin

73.098,90

 

3) Minimalny okres gwarancji oraz termin wykonania zamówienia spełniają wszystkie złożone oferty.

4) Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

5) Zapłata wynagrodzenia zgodnie § 4 ust. 3 ogólnych warunków umowy, nastąpi po dokonaniu odbioru, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury.

 

                                                                            ………………………………….

Informacja z otwarcia ofert przetargowych w formacie PDFInformacje o artykule
Historia zmian artykułu