Lublin, dnia 26.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

Nr Prez/Adm242/4/16

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę drukarek i tonerów dla WSA w Lublinie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmienia treść pkt XII b) 3) SIWZ: „w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę drukarek ( pozycja - lp. 1 załącznika nr 5 do SIWZ) posiadających (oprócz spełnienia wymagań określonych w SIWZ) dodatkowo możliwości rozszerzenia gwarancji producenta na okres 36-60 m-cy, ofercie zostanie przyznanych 40 pkt.”,

na, „w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę drukarek ( pozycja - lp. 1 załącznika nr 5 do SIWZ) posiadających (oprócz spełnienia wymagań określonych w SIWZ) dodatkowo możliwości rozszerzenia gwarancji producenta na okres 37-60 m-cy, ofercie zostanie przyznanych 40 pkt.”

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.


Modyfikacja w formacie PDF
Modyfikacja SIWZ w formacie PDF
Spakowana modyfikacja SIWZ w formacie DOCXInformacje o artykule
Historia zmian artykułu