Dnia 21.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

Nr Prez/Adm-242/4/16

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę drukarek i tonerów dla WSA w Lublinie”

W zawiązku z otrzymaniem zapytań do SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę wyposażoną w tacę o pojemności 520 arkuszy?

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp. modyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 10 z zapisu Podajnik papieru taca 1: 100 arkuszy, 10 kopert; taca 2: 550 arkuszy” na zapis

Podajnik papieru taca 1: 50 arkuszy, 10 kopert; taca 2: 500 arkuszy”.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach poboru mocy: 850,0 W (Tryb pracy) / 12,0 W (Tryb gotowości) / 4,5 W (Tryb uśpienia)

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp. modyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 20 z zapisu Pobór prądu (drukowanie) 750 W” na zapis

Pobór prądu (drukowanie) 850 W”.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o maksymalnym miesięcznym obciążeniu 110 000 wydruków?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w toner o wydajności 14 100 wydruków?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5:

W pozycji 1 – opis drukarki – Zamawiający wymaga oryginalnego wkładu o wydajności 15 000 stron. W punkcie 2 – toner Zamawiający wymaga zaoferowania 2 szt. tonera do każdej drukarki. Czy w tych 2 sztukach zawarty jest toner z punktu pierwszego, czy też z każdą drukarką należy dostarczyć w sumie 3 tonery o wydajności 15 000 stron?

Odpowiedź:

Łącznie z każdą drukarką należy dostarczyć 3 tonery (w tym toner startowy w urządzeniu). Toner startowy może mieć inną wydajność niż 15000 stron.

Pytanie 6:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia nie wyposażonego w emulację PCL 5c? jest to emulacja służąca do obsługi wydruków kolorowych a przedmiotem zamówienia są urządzenia monochromatyczne.

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp. modyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 9 z zapisu Język drukarki PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3” na zapis

Język drukarki PCL 6, PDF, PostScript 3”.

Pytanie 7:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy oraz podajnik standardowy na 520 arkuszy? Aktualny wymóg tacy 1 na 100 arkuszy oraz tacy 2 na 550 arkuszy w znacznym stopniu ogranicza zakres produktów spełniających specyfikację.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź pytanie nr 1.

Pytanie 8:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o poborze mocy podczas drukowania 770W? Aktualny wymóg w znacznym stopniu ogranicza zakres produktów spełniających specyfikację.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź pytanie nr 2.

………………………………….

(podpis)


Odpowiedzi na pytania w formacie PDF
Nowy załącznik nr 5 w formacie PDF
Spakowany nowy załącznik nr 5 w formacie DOCX



Informacje o artykule
Historia zmian artykułu