Dnia 24.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

Nr Prez/Adm-242/3/16

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla WSA w Lublinie”

W zawiązku z otrzymaniem zapytań do SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp, przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści monitory o częstotliwości pionowej min 50 Hz i max 76 Hz ??

Odpowiedź:

Zakres odchylenia pionowego podany w załączniku nr 5 do SIWZ to 56-75 Hz. Szerszy zakres, np. 50-76 Hz również spełnia wymagania minimalne.

………………………………….

(podpis)
Odpowiedzi na pytania w formacie PDFInformacje o artykule
Historia zmian artykułu