Dnia 21.10.2016 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

               w Lublinie

     ul. M.C. Skłodowskiej 40

           20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/3/16

 

Uczestnicy postępowania

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla WSA w Lublinie”

 

W zawiązku z otrzymaniem zapytań  do SIWZ, Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej pzp,  przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zmieni wymagania minimalne w zakresie typu matrycy – dopuszczając oprócz matrycy typu AH-IPS również matrycę typu IPS? Matryca typu AH-IPS to podtyp matryc typu IPS i technologicznie jest matrycą o tej samej zasadzie działania. Nie ma więc żadnego uzasadnienia dla tak postawionego przez Zamawiającego wymagania. Co więcej nazwa AH-IPS została wprowadzona przez firmę LG w 2011 r. i wskazuje wyłącznie na wyświetlacze produkowane właśnie przez firmę LG Electronics, co należy interpretować jako celowe działanie Zamawiającego w ograniczeniu konkurencyjności postępowania. Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego powodu Zamawiający wymaga WYŁĄCZNIE jednego konkretnego podtypu panelu AH-IPS wśród wielu podtypów paneli IPS np. E-IPS, H-IPS, P-IPS itp.?

Odpowiedź:

Wymaganie minimalne to AH-IPS ale Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, m. in. inne podtypy matryc IPS.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zmieni wymagania minimalne w zakresie plamki matrycy – dopuszczając minimalny rozmiar plamki matrycy 0.270 mm? Zamawiający wymaga plamki o rozmiarze 0.269 mm. Różnica w rozmiarze plamki równa 0.001 mm (1 mikrometra) jest niezauważalna dla ludzkiego oka i w żaden sposób nie wpłynie na ergonomię i komfort pracy Zamawiającego. Co więcej w pracy biurowej plamka matrycy powinna być odpowiednio duża dla właściwego komfortu pracy – zbyt mała plamka powoduje, że czcionki przy dłuższej pracy będą męczyły oczy.

Odpowiedź:

Minimalny rozmiar plamki jest podany w specyfikacji - większe rozmiary plamki są jak najbardziej dopuszczalne.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający zmieni wymagania minimalne w zakresie standardu VESA – dopuszczając standard 100x100? Pragniemy wskazać niekonsekwencję, jaką wykazał się Zamawiający wymagając w przypadku monitora 27” standardu VESA 100x100. Dodatkowo wskazujemy, że wymagany przez Zamawiającego standard VESA 200x100 wykorzystywany jest wyłączenie w przypadku monitorów firmy LG Electronics.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również inne rozmiary mocowania, o ile będą zgodne ze standardami VESA. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp.  modyfikuje załącznik nr 5 do SIWZ Lp. 1 wers 24 z zapisu „Standard VESA 200 x 100” na zapis „Standard VESA /TAK oraz

Lp. 2 wers 24 z zapisu „Standard VESA 100 x 100” na zapis „Standard VESA /TAK.

 

Pytanie 4:

Zgodnie z treścią załącznika nr 5  do SIWZ (Lp.1 - monitory) Zamawiający wymaga,  aby w zaoferowanym modelu monitora zastosowano technologię IPS. W takim stanie rzeczy wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem czy wymaganie w postaci technologii IPS Zamawiający uzna za spełnione jeżeli monitor będzie wyprodukowany z zastosowaniem technologii PLS przy spełnieniu pozostałych wymagań dla monitora zawartych w opisie przedmiotu zamówienia względnie dokonania zmiany SIWZ w powyższym zakresie poprzez dopuszczenie rozwiązań równoważnych.  Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami (nie wyłączając informacji dostępnych w https: //en.wikipedia.org/wiki/IPS_panel) standard PLS jest standardem analogicznym dla standardu IPS, z niewielką przewagą standardu PLS w konkretnych przypadkach.

Odpowiedź:

Wymaganie minimalne to AH-IPS ale Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, m. in. matryce PLS.

 

Pytanie 5:

Zgodnie z treścią  załącznika 5 do SIWZ (Lp. 1 – monitory 110szt) Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanym modelach monitorów Standard VESA wynosił 200x100 mm. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami tak postawiony wymóg drastycznie ogranicza konkurencję. Ponadto wymóg ten nie ma wpływu na komfort pracy użytkownika.

Zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nadmiarowych i nieuzasadnionych wymagań przedmiotowych jest przedmiotem bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej piętnującego tego rodzaju praktyki.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź pytanie nr 3.

 

Pytanie 6:

Zgodnie z treścią załącznika 5 do  SIWZ (Lp. 2 - monitor 10 sztuk) Zamawiający wymaga aby dostarczone monitory były wyposażone w złącza D-Sub, HDMI oraz DVI. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie firmy Samsung w postaci monitora model LS27E65UXS/EN spełniające  wymagania Zamawiającego  a wyposażonego w  złącza , D-Sub, DVI, DP oraz 2xUSB 2.0?

Odpowiedź:

Wymaganie minimalne to 1x15-pin D-Sub, 1xDVI-D, 1xHDMI. Ponieważ standard DisplayPort pozwala na przenoszenie sygnału wideo HDMI to złącze DP jest jak najbardziej dopuszczalne. Dodatkowe porty USB również są dopuszczalne. Zamawiający dopuści każdy monitor spełniający minimalne wymagania zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

 

 

                                             

 

                                                                            ………………………………….

                                                                            (podpis)


Odpowiedzi na pytania w formacie PDF
Nowy załącznik nr 5 w formacie PDF
Spakowany nowy załącznik nr 5 w formacie DOCX



Informacje o artykule
Historia zmian artykułu