Dnia 12.04.2016 r.

WOJEWÓDZKI  SĄD ADMINISTRACYJNY

           w Lublinie

  ul. M.C. Skłodowskiej 40

        20-029  Lublin

 

Nr Prez/Adm-242/2/16

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych dla  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, została wybrana oferta złożona przez firmę:

 

Agencja Handlowo Usługowa Widok Sp. z o.o.

Ul. Wojciechowska 5 20-704 Lublin

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza z uwagi na przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość punktów

1

ABC Papier Sp. z o.o.

ul. Związkowa 27 20-148 Lublin

------

2

Agencja Handlowo-Usługowa

WIDOK Sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 5 20-704 Lublin

100,00

3

EUROBIURO Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 4 20-447 Lublin

96,79

4

Przedsiębiorstwo Annex Sp. z o.o.

ul. Rynek 10 23-235 Annopol

 

93,97


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu