Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF) - plik w formacie PDF.
Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (PPPr) - plik w formacie PDF.
Formularze te dostępne są również w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, we wszystkich Wojewódzkich Sądach Administracyjnych (bezpłatnie) oraz w urzędach gmin (odpłatnie - cena jednej strony druku nie może przekraczać kwoty 0,50 zł).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - plik w formacie PDF.

Formularz oświadczenia dla adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych świadczących pomoc prawną z urzędu - plik w formacie PDF, plik w formacie DOC.
Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym - plik w formacie DOCX
Karta zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym - plik w formacie PDF, plik w formacie DOCX.Informacje o artykule
Historia zmian artykułu