e-Wokanda stanowi skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Prezesa NSA nr 8 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy druków przeznaczonych do rutynowych czynności w sądach administracyjnych (załącznik nr 75).

Wokanda elektroniczna WSA w Lublinie zawiera informacje o rozprawach, które zostały już wyznaczone.


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu