Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest redagowany przez Wydział Informacji Sądowej.

Za informacje wprowadzane do Biuletynu odpowiadają:

- Marzanna Lech - Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej
tel. 0(81) 53 10 750
fax 0(81) 53 10 710

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl


Za opracowywanie stron internetowych Biuletynu odpowiadają:


- Piotr Roczniak - informatyk
tel. 0(81) 53 10 798 , 53 10 799
fax 0(81) 53 10 710

e-mail: proczniak@lublin.wsa.gov.pl


- Zbigniew Niedźwiedź - administrator systemu informatycznego

tel. 0(81) 53 10 798, 53 10 799
fax 0(81) 53 10 710

e-mail: zniedzwiedz@lublin.wsa.gov.pl
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu