Stan spraw na dzień 30. 11. 2012r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

383

61

110

95

15

-

334

Wydział II

304

95

144

112

32

-

255

Wydział III

354

60

109

85

24

-

304

RAZEM

1041

216

363

292

71

-

894

 

Informacje o artykule
Historia zmian artykułu