Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie dysponuje majątkiem, w którego skład wchodzi:

  1. nieruchomość położona w Lublinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 40, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą Nr 162806, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w trwałym zarządzie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zabudowana budynkiem biurowym o pow. użytkowej 3700 m2.

  2. wyposażenie biurowe niezbędne w pracy sądu,

  3. trzy samochody osobowe.


budynek s±du
sala rozpraw
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu