Elektroniczna Skrzynka Podawcza

1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie:

1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Lublinie zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);

2) poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych.

2. Rodzaje spraw załatwianych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w ramach elektronicznej skrzynki podawczej:

1) postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznych,

2) postępowanie w sprawie skarg i wniosków

3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:

1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

a) dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;

b) wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;

2) poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:

a) dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych:

- płyta DVD;

- płyta CD;

- pamięć masowa USB;

b) dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;

3) akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;

4) dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu