Wydział II

 

Do Wydziału II należą sprawy z zakresu:

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych, wykonania orzeczeń Sądu, bezczynności organów administracji publicznej oraz przewlekłości postępowania administracyjnego należą do poszczególnych wydziałów jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej.

 

Sędziowie Wydziału II

Jerzy Dudek - sędzia NSA - Przewodniczący Wydziału

Joanna Cylc – Malec    sędzia WSA
Jacek Czaja      sędzia WSA
Witold Falczyński    sędzia NSA
Marta Laskowska – Pietrzak     sędzia WSA
Grażyna Pawlos – Janusz      sędzia NSA
Maria Wieczorek – Zalewska    sędzia NSA
Bogusław Wiśniewski    sędzia WSA

 

Kierownik Sekretariatu:
Małgorzata Duda
tel. (81) 53 10 722
fax (81) 53 10 710
e-mail: wydzial.drugi@lublin.wsa.gov.pl

>


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu