Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
ul. M.C. Skłodowskiej 40
20-029 Lublin
tel. 0(81) 53 10 700, fax 0(81) 53 10 710


NIP 712 23 04 012


REGON 432686780


KONTO BANKOWE NBP Oddział Okręgowy w Lublinie

68 1010 1339 0092 4722 3100 0000Na podstawie zarządzenia Nr 6 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 maja 2004r. w sprawie godzin urzędowania sądu oraz godzin przyjęć interesantów przez prezesa, wiceprezesa sądu, przewodniczących wydziałów oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, godziny urzędowania sądu oraz godziny przyjęć interesantów przedstawiają się następująco:


Godziny urzędowania Sądu

715 – 1515

Wydział Informacji Sądowej

715 – 1515

Biuro Podawcze

715 – 1515

Kasa

800 – 1300


Godziny przyjęć interesantów:

Prezes WSA - Poniedziałek 1000-1300

Wiceprezes - Poniedziałek 1000-1300

Przewodniczący Wydziału I - Poniedziałek 1000-1300

Przewodniczący Wydziału II - Poniedziałek 1000-1300

Przewodniczący Wydziału III - Poniedziałek 1000-1300

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej – Rzecznik Prasowy WSA w Lublinie - Wtorek 1000-1300

Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych - Wtorek 1000-1300

Kierownik Oddziału Finansowo – Budżetowego - Wtorek 1000-1300

Kierownik Oddziału Administracyjno – Gospodarczego – Wtorek 1000-1300

Informacje o artykule
Historia zmian artykułu