Opłaty sądowe należy uiszczać w kasie lub przelewem na konto bankowe Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.
W każdym przypadku należy podać sygnaturę akt.


Dane konta bankowego: NBP Oddział Okręgowy w Lublinie

68 1010 1339 0092 4722 3100 0000
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu