Instrukcja obsługi BIP

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótką instrukcją korzystania z zasobów naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Menu

Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci pogrubionych napisów.

Odnośnikiem kierującym do wybieranej kategorii danego działu jest nazwa tej kategorii. Po wskazaniu kursorem myszy takiego odnośnika, kursor przyjmuje postać charakterystycznej dłoni i zmienia się tło nazwy kategorii. Aby przejść do wskazywanej kategorii należy wówczas przycisnąć lewy (komputery PC) przycisk myszy.

Jeżeli do pozycji menu przyporządkowany jest konkretny artykuł – po jej lewej stronie znajduje się punktor (znak złożony z czterech kropek). W przeciwnym przypadku po lewej stronie znajduje się stylizowana strzałka i oznacza to podmenu - po kliknięciu pojawiają się wcięte podrzędne pozycje w danej kategorii.

 

Logo BIP

W lewym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP z adresem ogólnopolskiej strony głównej biuletynu. Logo to jest jednocześnie odnośnikiem do tej strony.

 

Stopka

Na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej wyświetlana jest stopka, na której umieszczone są informacje: autor artykułu, kto go zamieścił, kiedy nastąpiła ostatnia aktualizacja, przyczyna zmiany, ile wersji tego artykułu jest w bazie, ilość wyświetleń artykułu oraz ilość wyświetleń wszystkich artykułów. Poniżej znajduje się odnośnik „Historia zmian artykułu” po kliknięciu którego otrzymamy listę wszystkich wersji bieżącego artykułu.

 

Wyszukiwanie

Jedną z pozycji menu jest „Wyszukaj”. Po jej wybraniu na ekranie pojawia się pole do wpisania szukanej frazy. Jeżeli znajduje się ona w bazie – po wciśnięciu przycisku „Szukaj” poniżej pojawia się lista odnośników, po kliknięciu których można obejrzeć zawartość stron zawierających szukaną frazę.
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu