+  Informacja Ogólna
  + Kontakt
  + Majątek
  + Udostępnienie informacji publicznej
  + Sędziowie WSA w Lublinie
    + Sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
    + Oświadczenia majątkowe
      + 2016
      + 2017
  + Referendarze WSA w Lublinie
    + Referendarze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
    + Oświadczenia majątkowe
      + 2016
  + Asesorzy WSA w Lublinie
    + Asesorzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
    + Oświadczenia majątkowe
      + 2017
+  Akty prawne
  + Konstytucja (wyciąg)
  + Prawo o ustroju sądów adm.
  + Prawo o postępowaniu przed sądami adm.
  + Przepisy wprowadzające
  + Rozporządzenie w sprawie utworzenia WSA
  + Regulamin wewnętrznego urzędowania
  + Od 1.06.2017 r. - zmiany w KPA i Ppsa
+  Koszty sądowe
  + Opłaty sądowe
    + Wpis
    + Opłata kancelaryjna
    + Sposób uiszczania
  + Zwolnienie od kosztów
  + Prawo pomocy
+  Struktura organizacyjna
  + Dane adresowe
  + Wydziały orzecznicze
    + Wydział I
    + Wydział II
    + Wydział III
  + Wydział informacji sądowej
    + Informacje
    + Rzecznik Prasowy
+  Załatwianie spraw
  + Przyjmowanie
  + Kolejność
  + Stan Spraw
    + 2004, 2005
    + 2006
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2007
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2008
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2009
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2010
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2011
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2012
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2013
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2014
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2015
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2016
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2017
      + styczeń
      + luty
      + marzec
      + kwiecień
      + maj
      + czerwiec
      + lipiec
      + sierpień
      + wrzesień
      + październik
      + listopad
      + grudzień
    + 2018
      + styczeń
      + luty
      + marzec
+  Rejestry i archiwa
  + Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze
  + Archiwa
+  Redakcja
  + Redakcja biuletynu
+  Formularze
+  Zamówienia publiczne
  + Ogłoszenia i przetargi
    + 2016.10.17
    + 2016.10.17 - odpowiedzi
    + 2016.10.17 - odpowiedzi 2
    + 2016.10.21
    + 2016.10.21 - odpowiedzi
    + 2016.10.21 - modyfikacja
    + 2016.10.21 - odpowiedzi 2
    + 2016.11.25
    + 2017.03.06
    + 2017.03.06 - modyfikacja
    + 2017.03.06 - odpowiedź
    + 2017.09.29
    + 2017.09.29 - odpowiedzi
    + 2018.02.05
    + 2018.02.09 - odpowiedzi
    + 2018.02.12 - odpowiedzi 2
  + Wyniki
    + 2016.04.12
    + 2016.10.17 - inf. z otwarcia
    + 2016.10.21 - inf. z otwarcia
    + 2016.11.07
    + 2016.11.21
    + 2016.11.23
    + 2016.12.02 - inf. z otwarcia
    + 2016.12.02 - ogłoszenie o wyborze
    + 2016.12.05 - inf. z otwarcia
    + 2016.12.12 - ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
    + 2016.12.13 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona
    + 2016.12.16 - ogł. o wyborze
    + 2016.12.20 - ogł. o udzieleniu zam.
    + 2017.03.14 - inf. z otwarcia
    + 2017.03.30 - ogł. o udzieleniu zam.
    + 2017.10.09 - inf. z otwarcia
    + 2017.10.18
    + 2017.10.30 ogł. o udzieleniu zam.
    + 2017.11.14 - inf. z otwarcia
    + 2017.11.21 - ogł. o wyborze
    + 2018.02.15 - inf. z otwarcia
    + 2018.03.27 ogł. o udzieleniu zam.
  + Plan zamówień
    + 2017
    + 2018
+  Komunikaty
  + Zarządzenie nr 9 Prezesa NSA z dnia 13.10.2014
+  Aktualności
  + Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw
  + Zmiana godzin pracy kasy
  + Od 1.06.2017 r. - zmiany w KPA i Ppsa
+  Siedziba
  + Galeria
  + Gmach
  + Zdobyte nagrody
    + Modernizacja roku 2003
  + Dojazd
+  Post. przed sądem
  + Skarga do WSA
  + Prawo pomocy
  + Post. uproszczone
  + Post. mediacyjne
+  Środki odwoławcze
  + Skarga kasacyjna
  + Zażalenie
+  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
+  Inne strony WWW
+  Mapa strony
+  Instrukcja obsługi
+  Programy do pobrania
+  Wyszukaj
+  BAZA ORZECZEŃ
+  Informacja o działalności WSA w Lublinie
+  Zbędne i zużyte składniki majątku
+  Skargi i wnioski, petycje
  + Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji
  + Petycje jednostkowe
  + Petycje wielokrotne
+  e-Wokanda