SKARGA KASACYJNA

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) może być wniesiona:

       Uzasadnienie wyroku sporządza się:

 
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu