27 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w Konkursie „Modernizacja Roku 2003”, zorganizowanym przy współpracy merytorycznej Ministerstwa Infrastruktury, pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Celem konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów konserwatorskich, urbanistycznych, estetycznych i użytkowych, bez realizacji nowych inwestycji.

Do konkursu zgłoszonych zostało 336 obiektów. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 77 z nich. Tytuły „Modernizacja Roku 2003” wraz ze statuetką przyznano w 13 kategoriach: budynki mieszkaniowe, obiekty hotelarsko - turystyczne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty zabytkowe, elewacje, termorenowacje, obiekty szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, obiekty przemysłowe i inżynieryjne, modernizacje wnętrz, obiekty kultury, sportu i rekreacji, obiekty ochrony wód oraz uzdrowiska i zakłady opiekuńczo – lecznicze.

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasz Sąd został szczególnie wyróżniony, bowiem w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”

uzyskał

Tytuł „MODERNIZACJA ROKU 2003”

za modernizację budynku obecnej siedziby

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w LublinieOrganizatorem ósmej już edycji ogólnopolskiego konkursu otwartego wyłaniającego wyróżniające się realizacje przedsięwzięć odtworzeniowo-modernizacyjnych ukończonych w 2003 r. są Targi Pomorskie Sp. z o.o. wspólnie ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa oraz Stowarzyszeniem Dziedzictwa Materialnego.

Informacje o artykule
Historia zmian artykułu