Wkrótce na wokandzie

 

W dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 10.30, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 590/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Hrubieszowie na uchwałę nr XXXIII/208/2017 Rady Powiatu w Hrubieszowie  z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

W dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 13.00, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 3/19 ze skargi Gminy Tuczna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 2 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność zarządzenia nr 32/18 Wójta Gminy Tuczna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tucznej i umorzenia postępowania konkursowego.

 

W dniu 5 marca 2019 r. o godzinie 12.30, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 610/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Janowie Lubelskim na uchwałę nr XXVI/152/2016 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 7 października  2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

 

W dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 10.30, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 654/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na uchwałę nr XVI/173/2016 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

 

W dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 10.00, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 626/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego we Włodawie na uchwałę nr XXXVII/215/17 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 r.

 

W dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 10.30, sala III, rozpoznana będzie sprawa III SA/Lu 679/18 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Chełmie na uchwałę nr XXXII/364/17 Rady Miasta Chełm z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie miasta Chełm i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

 

 

 

 

                                                                                           


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu