Oświadczenie majątkowe sędziego Danuty Małysz - Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przekazano do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107).

Oświadczenie majątkowe sędziego Grzegorza Grymuzy decyzją Presesa WSA zostało objęte ochroną przewidziana dla informacji niejawnych o klauzuli tajności zastrzeżone.Informacje o artykule
Historia zmian artykułu